Veiligheid in Vertrouwen

29-03-2013

Veiligheid in Vertrouwen

Een jaar lang gaat Carintreggeland de dialoog aan met publieksgroepen en stakeholders over het spanningsveld tussen persoonlijke vrijheid en regie op eigen leven van cliënten aan de ene kant en de wettelijke regels aan de andere kant.  Dit gebeurt met meerdere conferenties, publieke debatten en aan het einde van het jaar een tweetal congressen voor de eigen medewerkers.

Carintreggeland heeft het respecteren van de wens van de klant hoog in het vaandel staan: mensen moeten in staat blijven de regie te voeren over hun eigen leven.
Echter, soms staan de belangen en wensen van cliënten op gespannen voet met wettelijke regels en protocollen. Daar lopen zorgverleners in de praktijk tegenaan, maar ook cliënten, familieleden en soms de publieke opinie. Het is een thema dat de samenleving raakt. En waarbij vraagstukken vaak meerdere invalshoeken en oplosrichtingen hebben.

Onder leiding van vaste dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg wordt gedurende het jaar dit thema uitgediept. Met bewoners, huisartsen, gemeentes, zorgverzekeraars, publiek, medewerkers, ziekenhuizen en nog veel meer publieksgroepen en stakeholders.

De opbrengst van al deze gesprekken en discussies worden aan het eind van het jaar gebundeld.


 

« terug

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op.