Citymarketing
 

Consequent bouwen aan het merk of de marketing van de gemeente.

De begrippen citymarketing en citybranding gaan uit van de veronderstelling dat het imago van een stad gecreëerd kan worden en dat door strategische interventies het imago kan worden versterkt en bijgesteld. Het bouwen aan een imago is een langdurig en complex proces waarbij een goede meerjarenplanning noodzakelijk is.

De essentie van citymarketing ( of wijk- of gebiedsmarketing) bestaat uit het ‘positioneren’ van de stad,wijk of het gebied. Steden of gebieden die een scherpe positionering en een sterke merkidentiteit hebben, slagen er in een betere concurrentiepositie te realiseren dan steden/gebieden met vergelijkbare kenmerken.  

Eerst onderzoek, dan een plan.
Voorafgaand aan welke strategie en/of meerjarenplan ook, is het noodzakelijk duidelijk te hebben hoe de stad zichzelf of een gebied wil positioneren en met welke onderscheidende en unieke kwaliteiten. Die staan centraal bij het bouwen aan het merk en imago. 

Wilt u weten wat EenEnEen voor u kan betekenen bij het ontwikkelen van uw  citymarketingstrategie of gebiedsmarketing: mail naar info@een-en-een.nl

 

 

 

 

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op.